Lĩnh vực tuyển dụng: Lập trình

QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE

Đăng ngày 30/09/2021

MÔ TÁ CÔNG VIỆC: – Tham gia xây dựng, phát triển các website. – Tham gia quá trình bảo trì và nâng cấp tính năng của website theo định hướng Marketing cho website. – Tối ưu hóa ứng dụng để cải thiện hiệu năng và nâng cao khả năng mở rộng của các ứng dụng. […]

Xem chi tiết