Lĩnh vực tuyển dụng: Tài chính – Đầu tư

PHÓ PHÒNG MARKETING

Đăng ngày 30/09/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch hành động và ngân sách Marketing hàng tháng, quý, năm; – Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình, sự kiện truyền thông – quảng cáo cho các thương hiệu thuộc Tập đoàn; – Quản lý, báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động đang triển […]

Xem chi tiết