Tuyển dụng

VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG TẠI ODE GROUP

Lĩnh vực

Địa điểm

Vị trí tuyển dụng Địa điểm tuyển dụng Thời hạn
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ TẬP ĐOÀN ODE (SUNSHINE GROUP) Hà Nội
PHÓ PHÒNG MARKETING Hà Nội 31/10/2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING [BẤT ĐỘNG SẢN] Hà Nội 31/10/2021
QUẢN TRỊ KỸ THUẬT WEBSITE Hà Nội 31/10/2021
UI/UX DESIGNER Hà Nội 30/11/2021
CONTENT CREATIVE Hà Nội 16/11/2021
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – MARKETING [BẤT ĐỘNG SẢN] Hà Nội 30/10/2021